logo naglowek

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.
Instytucja Zarządzająca PROW 20140 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.koronakrakowa.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

Rada

Posiedzenie 1

Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oceniającej wnioski w ramach naboru 1/2016 Podejmowanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 30.11.2016 (godz.14.00)  w UG Gminy Michałowice- Sala Obrad.

Posiedzenie 2

Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oceniającej wnioski w ramach naboru 1/2016 Podejmowanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 7.12.2016 (godz.14.00)  w UG Gminy Michałowice- Sala Obrad.

Posiedzenie 3

Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oceniającej wnioski w ramach naboru 1/2016 Podejmowanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 14.12.2016 (godz.14.00)  w UG Gminy Michałowice- Sala Obrad.

Posiedzenie 4

Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia protestów złożonych w ramach naboru  naboru 1/2016 Podejmowanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 9.01.2017r.  (godz.14.00)  w UG Gminy Michałowice- Sala Obrad.

Posiedzenie 5

Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia protestów złożonych w ramach naboru 1/2016 Podejmowanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 19.01. 2017r.  (godz.14.00)  w UG Gminy Michałowice- Sala Obrad.

Posiedzenie 6

Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące usunięcia oczywistych omyłek oraz przygotowania wyjaśnień do dokumentacji przekazanej po zakończeniu oceny i wyboru wniosków w ramach naboru 1/2016 odbędzie się dnia 15.02. 2017 r.  (godz.15.30)  w Zespole Szkół w Więcławicach Starych.

Posiedzenie 7 

Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia pism z UMWM  dotyczące naboru 1/2016 odbędzie się dnia 01.03. 2017 r.  (godz.15.00)  w UG w Michałowicach.

Posiedzenie nr 8

Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oceniającej wnioski w ramach naboru I/2017 Rozwijanie działalności gospodarczej oraz II/2017 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej odbędzie się dnia 22.05.2017 (godz.15.00)  w UG Gminy Michałowice- Sala Obrad.

Posiedzenie nr 9

Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oceniającej wnioski w ramach naboru I/2017 Rozwijanie działalności gospodarczej oraz II/2017 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej odbędzie się dnia 30.05.2017 (godz.15.00)  w UG Gminy Michałowice- Sala Obrad.

Posiedzenie 10

Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia protestów złożonych w ramach naboru 1/2017 Rozwijanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 22.06. 2017r.  (godz.15.00)  w UG Gminy Michałowice- Sala Obrad.

Posiedzenie 11

Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące usunięcia oczywistych omyłek oraz przygotowania wyjaśnień do dokumentacji przekazanej po zakończeniu oceny i wyboru wniosków w ramach naboru 1/2017 odbędzie się dnia 6.07.2017 r.  (godz.14.00)  w Biurze LGD Raciborowice, ul. Jana Długosza 36.

Posiedzenie 12

Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące usunięcia oczywistych omyłek oraz przygotowania wyjaśnień do dokumentacji przekazanej po zakończeniu oceny i wyboru wniosków w ramach naboru 2/2017 odbędzie się dnia 26.07.2017 r.  (godz.14.00)  w Biurze LGD Raciborowice, ul. Jana Długosza 36.

Posiedzenie 13

Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny projektu własnego LGD odbędzie się dnia 9.10.2017  (godz.15.00)  w UG Gminy Michałowice- Sala Obrad.

Posiedzenie 14

Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oceniającej wnioski w ramach naborów 3/2017 i 4/2017: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej odbędzie się dnia 8.01.2018 (godz.15.00) w Szkole w Więcławicach Starych (ul. Św. Jakuba 94, 32-091 Więcławice Stare). 

Posiedzenie 15

Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oceniającej wnioski w ramach naborów 1/2018/G, 2/2018/G i 3/2018/G - Projekty grantowe odbędzie się dnia 19.03.2018 (godz.8.00) w Szkole w Więcławicach Starych (ul. Św. Jakuba 94, 32-091 Więcławice Stare). 

Posiedzenie 16

Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące projektów grantowych  (nabór nr 1/2018/G, 2/2018/G i 3/2018/G) i dokumentacji po naborze na Projekty inwestycyjne odbędzie się dnia 5.04.2018 (godz.14.00) w sali obrad UG Michałowice (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice).

Posiedzenie 17

Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oceniającej wnioski w ramach naboru 1/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej i 2/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 9.05.2018 (godz.14.00)  w UG Gminy Michałowice- Sala Obrad.

Posiedzenie 18

Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oceniającej wnioski w ramach naboru 1/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej i 2/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 17.05.2018 (godz.14.00)  w UG Gminy Michałowice- Sala Obrad.

Posiedzenie 19

Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oceniającej wnioski w ramach naboru 1/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej i 2/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 22.05.2018 (godz.14.00) w UG Gminy Michałowice- Sala Obrad.

Posiedzenie 20

Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oceniającej wnioski w ramach naboru 1/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej i 2/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 29.05.2018 (godz.14.00) w UG Michałowice- sala obrad. 

Posiedzenie 21
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zatwierdzającej listy wniosków wybranych i niewybranych w ramach naborów: 1/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej i 2/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 4.06.2018 (godz.14.00) w w w Szkole w Więcławicach Starych (ul. Św. Jakuba 94, 32-091 Więcławice Stare).  

Posiedzenie 22
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa  dotyczące złożonych protestów w ramach działań przedsiębiorczych odbędzie się dnia 20.06.2018 (środa) od godz.15.00 w Szkole w Więcławicach Starych (ul. Św. Jakuba 94, 32-091 Więcławice Stare).  

Posiedzenie 23
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa  dotyczące złożonych protestów w ramach działań przedsiębiorczych odbędzie się dnia 3.07.2018 (wtorek) od godz.15.00 w Michałowicach - UG -Sala Obrad.

Posiedzenie 24
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa  dotyczące rozpatrzenia złożonych protestów w ramach działań przedsiębiorczych odbędzie się dnia 2.08.2018 (czwartek) od godz.14.00 w Michałowicach - UG -Sala Obrad.

Posiedzenie 25

Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oceniającej wnioski w ramach naborów 3/2018 i 4/2018: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz projekt własny "Spichlerz Koronny" odbędzie się dnia 1 października 2018r. od godz. 15.00 w UG Michałowice - sala konferencyjna (Pl. J. Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice).

Posiedzenie 26
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa  dotyczące rozpatrzenia pisma dot. działania Podejmowanie działalności gospodarczej  odbędzie się dnia 10.01.2019 r.  od godz.15.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice) - Sala konferencyjna. 

Posiedzenie 27
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa  dotyczące rozpatrzenia pisma dot. działania Podejmowanie działalności gospodarczej  odbędzie się dnia 24.04.2019 r.  od godz.16.00 w BP w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 2, 32-091 Michałowice) - Sala widowiskowa.

Posiedzenie 28
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa  dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naboru 2/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej i 3/2019 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej odbędzie się dnia 23.05.2019 r. (czwartek) od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice)  - sala obrad.

Posiedzenie 29 
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa  dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naboru 2/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej  odbędzie się dnia 3.06.2019 r. (poniedziałek) od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice)  - sala obrad.

Posiedzenie 30  
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa  dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naboru 4/2019 Rozwijanie działalności gospodarczej  odbędzie się dnia 18.06.2019 r. (wtorek) od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice)  - sala obrad.

Posiedzenie 31   
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa  dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naboru 4/2019 Rozwijanie działalności gospodarczej oraz rozpatrzenia ewentualnych protestów dot. działania Podejmowanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 26.06.2019 r. (środa) od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice)  - sala obrad.
 
Posiedzenie 32   
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa  dotyczące odpowiedzi do uwag UM dot. naboru nr 2/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozpatrzenia ewentualnych  i złożonych w ramach działań przedsiębiorczych protestów odbędzie się dnia 18.07.2019 r. (czwartek) od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice) - sala obrad.
 
Posiedzenie 33    
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa  dotyczące rozpatrzenia pisma od Beneficjenta (Rozwijanie działalności gospodarczej) odbędzie się dnia 26.08.2019 r. (poniedziałek) od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice) - sala obrad.
 
Posiedzenie 34     
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa  dotyczące rozpatrzenia pisma od Beneficjenta (Podejmowanie działalności gospodarczej) odbędzie się dnia 9.10.2019 r. (środa) od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice) - sala obrad.
 
Posiedzenie 35     
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa  dotyczące rozpatrzenia pisma od Beneficjenta (Podejmowanie działalności gospodarczej) odbędzie się dnia 4.11.2019 r. (poniedziałek) od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice) - sala obrad.

Posiedzenie 36
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia pisma od Beneficjenta odbędzie się dnia 20.12.2019 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.

Posiedzenie 37
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia pisma od Beneficjenta odbędzie się dnia 16.01.2020 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.

Posiedzenie 38
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia pisma od Beneficjenta odbędzie się dnia 18.02.2020 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.

Posiedzenie 39
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia pisma od Beneficjenta oraz oceny wniosków z naboru 2/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 12.03 .2020 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.

Posiedzenie 40
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków z naboru nr 2/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej oraz naboru nr 1/2020 Rozwijanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 24.03 .2020 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.

Posiedzenie 41

Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące kontynuacji oceny wniosków z naboru nr 2/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej oraz naboru nr 1/2020 Rozwijanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 30.04.2020 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad. - Posiedzenie nie zostało zorganizowane ze względów epidemicznych

Posiedzenie 41

Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące kontynuacji oceny wniosków z naboru nr 2/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej oraz naboru nr 1/2020 Rozwijanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 26.05.2020 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.

Posiedzenie 42
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia protestów złożonych w ramach naboru na Podejmowanie działalności gospodarczej (nabór nr 2/2020) odbędzie się dnia 23.06.2020 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.

Posiedzenie 43
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące uzupełnień do dokumentacji z przeprowadzonych naborów na działania przedsiębiorcze 2020 odbędzie się dnia 23.07.2020 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.
 
Posiedzenie 44
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące uzupełnień do dokumentacji z przeprowadzonych naborów na działania przedsiębiorcze 2020 (Podejmowanie działalności gospodarczej) odbędzie się dnia 6.08.2020 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad. 
 
Posiedzenie 45
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia pisma (przesunięcie terminu złożenia wop) od Beneficjenta odbędzie się dnia 21.08.2020 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.
 
Posiedzenie 46
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia pisma od Beneficjenta (przesunięcie terminu złożenia wop i zmiany w zestawieniu rzeczowo-finansowym) odbędzie się dnia 9.09.2020 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.

Posiedzenie 47
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia pisma od Beneficjenta (przesunięcie terminu złożenia wop) odbędzie się dnia 22.10.2020 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.

Posiedzenie 48
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia pism od Beneficjentów (przesunięcie terminu złożenia wop) odbędzie się dnia 13.11.2020 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.

Posiedzenie 49
Następne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków z naboru nr 1/2021/G - Grant Publikacje odbędzie się dnia 04.03.2021 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.

Posiedzenie 50
Następne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków z naboru nr 2/2021/G - Grant Lokalne Dziedzictwo Kulturowe odbędzie się dnia 11.03.2021 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.

Posiedzenie 51
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków z naborów nr 1/2021-Rozwijanie działalności gospodarczej i 2/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 10.06.2021 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad

Posiedzenie 52
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków z naborów nr 1/2021-Rozwijanie działalności gospodarczej i 2/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 16.06.2021 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad
 
 
Posiedzenie 53
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków z naborów nr 1/2021-Rozwijanie działalności gospodarczej i 2/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 25.06.2021 r. od godz.13.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad
Biuro LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
 
Posiedzenie 54
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków i podjęcie uchwał dot. naborów nr 1/2021-Rozwijanie działalności gospodarczej i 2/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 6.07.2021 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad

Posiedzenie 55
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny protestów dot. naborów nr 1/2021-Rozwijanie działalności gospodarczej i 2/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 26.07.2021 r. od godz.15.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad

Posiedzenie 56
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące uwag UMWM do naborów nr 1/2021-Rozwijanie działalności gospodarczej i 2/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 11.08.2021 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad

Posiedzenie 57
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia pism od Beneficjentów odbędzie się dnia 30.08.2021 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.

Posiedzenie 58
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia pism od Beneficjentów odbędzie się dnia 15.09.2021 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.

Posiedzenie 59
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków z naborów nr: 5/2021/G (Grant Lokalne Dziedzictwo kulturowe); 6/2021/G (Grant Publikacje); 7/2021/G (Grant Mała Infrastruktura sportowo-rekreacyjna); 3/2021-Rozwijanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 30.11.2021 r. od godz.10.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad

Posiedzenie 60
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków z naborów nr: 5/2021/G (Grant Lokalne Dziedzictwo kulturowe); 6/2021/G (Grant Publikacje); 7/2021/G (Grant Mała Infrastruktura sportowo-rekreacyjna); 3/2021-Rozwijanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 13.12.2021 r. od godz.10.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad

Posiedzenie 61
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków z naborów nr: 5/2021/G (Grant Lokalne Dziedzictwo kulturowe); 6/2021/G (Grant Publikacje); 7/2021/G (Grant Mała Infrastruktura sportowo-rekreacyjna); 3/2021-Rozwijanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 17.12.2021 r. od godz.12.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad

Posiedzenie 62
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia pisma od Beneficjenta oraz złożonego w ramach naboru nr 3/2021 protestu odbędzie się dnia 21.01.2022 r. od godz.13.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.
 
Posiedzenie 63
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia uwag do naboru na działanie 3/2021 (Rozwijanie działalności gospodarczej) odbędzie się dnia 3.02.2022 od godz. 13.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice) - sala obrad

Posiedzenie 64
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków z naborów nr: 1/2022 i 2/2022 (Projekty infrastrukturalne) odbędzie się dnia 25.02.2022 r. od godz.13.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad

Posiedzenie 65
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków z naborów nr: 1/2021/G (Grant Mała Infrastruktura sportowo-rekreacyjna) odbędzie się dnia 15.06.2022 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad

Posiedzenie 66
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków z naborów nr: 3/2022 (Podejmowanie działalności gospodarczej) odbędzie się dnia 27.07.2022 r. od godz.13.30 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad

Posiedzenie 67
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków z naborów nr: 3/2022 (Podejmowanie działalności gospodarczej) odbędzie się dnia 04.08.2022 r. od godz.13.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad

Posiedzenie 68
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków z naborów nr: 3/2022 (Podejmowanie działalności gospodarczej) odbędzie się dnia 10.08.2022 r. od godz.13.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad

Posiedzenie 69
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków z naborów nr: 3/2022 (Podejmowanie działalności gospodarczej) odbędzie się dnia 31.08.2022 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad

Posiedzenie 70
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia protestów dot. oceny wniosków z naboru nr: 3/2022 (Podejmowanie działalności gospodarczej) odbędzie się dnia 19.09.2022 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad

Posiedzenie 71
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia protestów dot. oceny wniosków z naboru nr: 3/2022 (Podejmowanie działalności gospodarczej) odbędzie się dnia 27.09.2022 r. od godz.18.00 w Bukowinie Tatrzańskiej.

Posiedzenie 72
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące weryfikacji uwag dotyczących naboru nr 3/2022 (Podejmowanie działalności gospodarczej) odbędzie się dnia 04.10.2022 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach (Pl. J. Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice).

Posiedzenie 73
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  oraz rozpatrzenie wniosku w ramach Podejmowania działalności gospodarczej  odbędzie się dnia 10.11.2022 r. od godz.14.00 w sali obrad Biura LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa (ul. W. Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie).

Posiedzenie 74
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków z naboru nr 5/2022 (Rozwijanie działalności gospodarczej) oraz oceny wniosku z naboru nr 3/2022 odbędzie się dnia 29.12.2022 r. od godz.14.30 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad

Posiedzenie 75
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia pism od Wnioskodawców z naboru nr 3/2022 (Podejmowanie działalności gospodarczej) oraz rozpatrzenia uwag do naboru nr 5/2022 (Rozwijanie działalności gospodarczej) odbędzie się dnia 20.01.2023 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad

Posiedzenie 76
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nabory:1/2023 i 2/2023) odbędzie się dnia 24.02.2023 r. od godz.14.00 w sali obrad Urzędu Gminy Michałowice (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice)

Posiedzenie 77
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nabory:1/2023 i 2/2023) odbędzie się dnia 2.03.2023 r. od godz.13.00 w sali obrad Urzędu gminy Michałowice (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice)

Wyszukaj na stronie

Ocena satysfakcji z miejsca zamieszkania

sonda2

Sonda dotycząca wpływu realizacji LSR i działalności LGD na poprawę jakości życia na obszarze LGD

sonda lsr

Sonda dotycząca doradztwa

Język strony

enfrdeitptrues

Działaj Lokalnie

logo dzialajlokalnie

Kanał YouTube

Aplikacja Carotty

main icon

Archiwalna strona WWW

Polecamy

baner
baner

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok