logo naglowek

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.
Instytucja Zarządzająca PROW 20140 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.koronakrakowa.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

Projekt pt. „Być kobietą”

Projekt pt. „Być kobietą” realizowany jest przez Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Michałowice „Pod Kwitnąca Jabłonią”. KGW w tym roku postawiło na kobietę. Panie będą miały okazję wziąć udział w cyklu warsztatów kosmetycznych w czasie których dowiedzą się jak dbać o swoją cerę, jak odpowiednio się malować oraz jakich produktów używać. Ponad to będą tworzyły kosmetyki naturalnych zasobów do użytku codziennego. Panie będą rozwijały również zdolności manualne przy tworzeniu kompozycji kwiatowych oraz biżuterii z kwiatów. Zwieńczeniem projektu będzie sesja zdjęciowa uczestniczek a później wystawa zdjęć. Serdecznie zapraszamy

Czytaj więcej...

Grupa robocza

Szanowni Państwo,
W związku z trwającymi pracami dotyczącymi opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowana na lata 2021-2027 serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby z sektora publicznego oraz społeczno-gospodarczego do zgłaszania się na członków Grupy Roboczej ds. tworzenia strategii.

Czytaj więcej...

Cykl spotkań konsultacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

W terminie 4-8 lipca 2022 roku na terenie gmin LGD odbył się cykl spotkań konsultacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.
Na spotkaniach zostały omówione zagadnienia dotyczące podejścia LEADER, roli społeczności lokalnej w procesie partycypacyjnego opracowywania LSR, zaprezentowane zostały poszczególne etapy prac nad nową strategią (LSR), a także pokazany został zarys funkcjonowania LGD w nowym okresie programowania.

Czytaj więcej...

W trakcie trwania naboru wniosków doradztwo może być ograniczone, a w ostatnie 2 dni trwania naboru doradztwo nie będzie świadczone w żadnej formie

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż zgodnie z zapisami pkt. IV.5 „Regulaminu doradztwa świadczonego przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich 2014-2020" w trakcie trwania naboru wniosków doradztwo może być ograniczone, a w ostatnie 2 dni trwania naboru doradztwo nie będzie świadczone w żadnej formie.

Warsztaty „Piórem i w obiektywie. Dziennikarstwo kreatywne"

Współpraca LGD Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa z Fundacją Eurointegracja z Krakowa w zakresie projektów Erasmus + trwa od kilku lat. W ubiegłym roku na naszym terenie prowadzono część warsztatów „Piórem i w obiektywie. Dziennikarstwo kreatywne.” W tym roku podobne warsztaty odbywały się w Grybowie, a temat projektu to „Młodzi reporterzy. Dziennikarstwo turystyczne”. Były to dwutygodniowe międzynarodowe warsztaty, podczas których młodzi ludzie w liczbie 60 osób z Ukrainy i Polski poznawali pracę dziennikarzy turystycznych, eksplorując przy tym region sądecko-gorlicki i publikując teksty zapraszające do poznawania jego atrakcji w specjalnie utworzonej na cele Erasmus + sekcji portalu Otwarty Przewodnik Krajoznawczy.

Czytaj więcej...

Uroczyste rozdanie umów w ramach V edycji programu Działaj Lokalnie z Koroną

Przed nami fantastyczne miesiące, pełne ciekawych projektów, ludzi, zajęć, a jest to możliwe dzięki programowi Działaj Lokalnie. Przez maj składano wnioski, w czerwcu Lokalna Komisja Grantowa oceniała je, a pod koniec miesiąca odbyła się uroczysta gala wręczania umów. W tegorocznej edycji programu dotację otrzymało 10 organizacji w tym 2 grupy nieformalne z terenów Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa czyli gmin Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś i Zielonki. Łączna pula wszystkich dotacji to 55 000 zł.

Czytaj więcej...

Umowa dla partnerów KSOW z Małopolski - Mamy to!!!

W dniu 27.06.2022 r. Odebraliśmy z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego a także Norberta Kaczmarczyka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowę na operację pt. "Wsparcie rozwoju LGD SKPK i kadry LGD bezpośrednio zaangażowanej we wdrażanie LSR poprzez organizację szkolenia wyjazdowego i tworzenie sieci kontaktów", sfinansowanym ze środków KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne – Przygotowanie LSR na lata 2023-2027

Szanowni Państwo !
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa rozpoczyna cykl spotkań terenowych i konsultacji społecznych, mających na celu opracowanie przy udziale mieszkańców naszego obszaru nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Więcej informacji w załączniku.

Czytaj więcej...

Wyniki naboru wniosków na Projekty Grantowe

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na projekt grantowy: 1/2022/G - Mała infrastruktura Sportowo - rekreacyjna prowadzonych w terminie 04.05-18.05.2022 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

„Spichlerz Koronny. Z królewskiego nadania” Kolejny nabór wniosków!!!

W dzisiejszych czasach klienci coraz częściej szukają lokalnych produktów i usług dobrej jakości. Marka „Spichlerz Koronny” ma na celu wyróżnienie produktów i usług o najwyższej jakości, wartościowych z punktu widzenia rozwoju obszaru LGD.
Ideą, która od początku przyświecała powstawaniu „Spichlerza Koronnego” była chęć promocji i rozpowszechniania wśród mieszkańców oraz turystów produktów i usług najwyższej jakości z terenu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, do której należy 5 gmin: gmina Michałowice, Kocmyrzów- Luborzyca, Zielonki, Wielka Wieś, Igołomia- Wawrzeńczyce.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjno- szkoleniowe dot. wniosku o płatność dla projektów grantowych

W dniu 8.06.2022 r. w siedzibie biura LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, odbyło się spotkanie informacyjno– szkoleniowe dla podmiotów realizujących i rozliczających projekty grantowe. Szkolenie to miało na celu analizę i wyjaśnienie w jaki sposób Grantobiorcy powinni realizować swoje zadania, a także jaka dokumentacja jest potrzebna do rozliczenia wniosku o płatność, jak również omówienie samego wniosku.

Czytaj więcej...

Nabór 3/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej

Termin naboru: 04.07.2022-19.07.2022.
Wysokość dostępnych środków w naborze: 207 563,00 Euro (830 252,00 zł).
Forma udzielonego wsparcia: ryczałt.
Wysokość premii na jedną operację wynosi: 80 000 zł.
Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa pod adresem: ul. Włodzimierza Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie (remiza OSP) w godz. 7.30-15.30.
Wniosek o przyznanie pomocy w dwóch egzemplarzach należy złożyć na obowiązującym formularzu (należy mieć także dla siebie do potwierdzenia egzemplarz wniosku) wraz z wymaganymi załącznikami oraz w wersji elektronicznej (płytka CD lub DVD).

Czytaj więcej...

Umowa na przygotowanie LSR na lata 2023-2027

W dniu 09.06.2022 r. Odebraliśmy z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego umowę na przygotowanie LSR na lata 2023-2027. Z ramienia naszego Stowarzyszenia umowę odebrali Prezes Zarządu Pan Piotr Adamczuk, oraz Pani Barbara Kawa - Wiceprezes Zarządu. Serdecznie dziękujemy za owocną współpracę, mając nadzieję na realizację dalszych projektów w kolejnych latach.

Czytaj więcej...

„Śladami Korony” film promujący zachowanie dziedzictwa lokalnego LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

Szanowni Państwo!
Projekt własny pn. „Śladami Korony”- film promujący zachowanie dziedzictwa lokalnego LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dobiegł końca. Miło jest nam poinformować, że w ramach projektu udało nam się nagrać 6 filmów promujących oraz spot reklamowy. Każda z gmin należąca do obszaru LGD, czyli gmina Igołomia- Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś i Zielonki otrzymała swój film promujący. W filmach ukazany został region danej gminy z elementami dziedzictwa historycznego, dziedzictwa przyrodniczego, kulturalnego i kulinarnego, jak również zaplecze infrastrukturalne, które powstało w ramach PROW 2014-2020.

Czytaj więcej...

Poetycka relacja z wyjazdu studyjnego w dniach 26-27.05.2022 r. „REJESTRACJA I PROMOCJA PRODUKTÓW LOKALNYCH” autorstwa Pani Krystyny Janeckiej

Dziękujemy serdecznie uczestniczce naszej wizyty studyjnej Pani Krystynie Janeckiej za liryczne podsumowanie naszego wyjazdu i szkolenia. Zapraszamy do lektury:

Północny Kraków jest otoczony, pięknym terenem – jakby koroną
Grupą gmin pięciu, z zacnymi ludźmi, na tym obszarze położoną
Bo to od ludzi wszystko zależy, czy chcą rozwijać się należycie
czy na kanapie, przy telewizji w cieple, spokoju spędzić swe życie

Czytaj więcej...

Udział w wyjazdowym szkoleniu dot. „Rejestracji i promocji produktów lokalnych” i partnerska wizyta na terenie LGD „Owocowy Szlak” - 26-27 maja 2022

To był niezwykle owocny wyjazd na teren partnerskiego nomen omen LGD „Owocowy Szlak”. W terminie 26-27 maja br. udaliśmy się w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Wymiana doświadczeń i wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego partnerskich regionów” w nieodkryte dotąd przez nas tereny zielonego i malowniczego Województwa Lubelskiego.

Czytaj więcej...

Wizyta studyjna projekt Dziedzictwo Kulinarne Naszą Atrakcją

Za nami bardzo intensywny czas, pełen ciekawych spotkań, warsztatów i okazji do wymiany doświadczeń. Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy kolejny projekt współpracy z LGD Puszcza Kozienicka z terenu Województwa Mazowieckiego oraz LGD Powiatu Wielickiego pt. "Dziedzictwo Kulinarne Naszą Atrakcją" akronim DKNA w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania objętego PROW na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Wiosenny Festiwal Kulinarny – Zagórzyce, 22.05.2022r.

Za nami VI edycja Wiosennego Festiwalu Kulinarnego organizowanego przez naszą LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa we współpracy z Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach. Spotkanie odbyło się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzycach Dworskich dnia 22 maja. Ogromnie się cieszymy, że blisko po 2 latach nieobecności udało nam się zorganizować Wiosenny Festiwal Kulinarny. Organizacja tego przedsięwzięcia pokazała nam jak bardzo wszyscy tęskniliśmy za wspólnymi spotkaniami.

Czytaj więcej...

VI edycja Wiosennego Festiwalu Kulinarnego

Miło nam poinformować, że 22 maja 2022roku (niedziela) odbędzie się VI edycja Wiosennego Festiwalu Kulinarnego, na który serdecznie zapraszamy. Degustacja dla wszystkich chętnych będzie możliwa od godziny 17:00. Po ogłoszeniu wyników zapraszamy serdecznie na występ artystyczny Zespołu Folklorystycznego Bęblanie i Zespołu Giebułtowianie.

Czytaj więcej...

Wyszukaj na stronie

Ocena satysfakcji z miejsca zamieszkania

sonda2

Sonda dotycząca wpływu realizacji LSR i działalności LGD na poprawę jakości życia na obszarze LGD

sonda lsr

Sonda dotycząca doradztwa

Język strony

enfrdeitptrues

Działaj Lokalnie

logo dzialajlokalnie

Kanał YouTube

Aplikacja Carotty

main icon

Archiwalna strona WWW

Polecamy

baner
baner

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok